Zašto postati član SPUH-a?

Sami kao pojedinci ne možemo mnogo utjecati na poslodavca, ali zato udruženi, organizirani u sindikat, imamo znatno veću snagu i moć! Samo organizirani u sindikat možemo kolektivno pregovarati o našim radnim pravima i izboriti se za veće plaće i bolje uvjete rada od onih propisanih zakonom.

Velik dio materijalnih prava, kao što su naknada za prijevoz, regres, božićnica, uskrsnica, dodatak za minuli rad i sl. nisu propisani zakonom, nego ih ostvarujemo putem kolektivnih ugovora. Sindikat nam omogućuje da budemo informirani o svojim radnim pravima, ali i da dobijemo besplatnu pravnu pomoć u slučaju potrebe.

Sindikalna prava pripadaju među temeljna ljudska prava – prava radnika na sindikalno organiziranje, kolektivno pregovaranje i štrajk zajamčena su, među ostalim, Ustavom i Zakonom o radu. Snaga i uspješnost sindikata ovise o broju članova, i njihovoj spremnosti da se sindikalno organiziraju i angažiraju – zbog toga je svaki član važan!

Želim postati član!