Pravna pomoć

PRAVNA POMOĆ ZA ČLANOVE SPUH-A:

Članovi Sindikata Porezne uprave Hrvatske besplatnu pravnu pomoć u radno-pravnim postupcima ostvaruju putem Uputnice koju za sve članove SPUH-a izdaje tajnica SPUH-a ĐURĐA OBLAK ( kontakt: djurdja.oblak@porezna-uprava.hr, 099/3633 008).

Pravnu pomoć pružaju pravni zastupnici Nezavisnih Hrvatskih sindikata, teritorijalno po Regionalnim uredima.

NEZAVISNI HRVATSKI SINDIKATI

Nezavisni hrvatski sindikati Regionalni ured Split
Pravnica: Jelka Kljaković-Gašpić,  098/816 069
Augusta Cesarca 2, 21 000 Split
Tel./fax:  021/482 985, 315 484,
E-mail: ured-split@nhs.hr
Nezavisni hrvatski sindikati Regionalni ured Rijeka
Voditelj Ureda:
Pravnica: Nataša Malnar-Đukić,  098/1813 440
Krešimirova 4, 51 000 Rijeka
Tel:  051/212 455 , fax: 051/321 572
E-mail: ured-rijeka@nhs.hr
Nezavisni hrvatski sindikati Regionalni ured Osijek
Voditelj Ureda: Marko Brekalo
Pravnik: Željko Korovljević,  098/978 62 79
B. Kašića 8, 31 000 Osijek
Tel:  031/215 075 , 201 139, fax: 031/201 140
E-mail: ured-osijek@nhs.hr
Nezavisni hrvatski sindikati Regionalni ured Zagreb
Pravnica: Ana Palm-Jelečanin, 098/972 9430
Kneza Mislava 20, 10 000 Zagreb
Tel:   01 4571 141  , fax: 01 4571 139
E-mail: ured-zagreb@nhs.hr
E-mail: ana.palm-jelecanin@nhs.hr