Pravna pomoć

PRAVNA POMOĆ ZA ČLANOVE SPUH-A:

NEZAVISNI HRVATSKI SINDIKATI

Trg Francuske Republike 9 / V
10000 Zagreb, Hrvatska
tel:  (01) 3908 620
fax: (01) 3908 621
e-mail: nhs@nhs.hr

Trenutačno Nezavisni hrvatski sindikati imaju četiri Regionalna ureda:

Nezavisni hrvatski sindikati Regionalni ured Split
Pravnica: Jelka Kljaković-Gašpić,  098/816 069
Augusta Cesarca 2, 21 000 Split
Tel./fax:  021/482 985, 315 484,
E-mail: ured-split@nhs.hr
Nezavisni hrvatski sindikati Regionalni ured Rijeka
Voditelj Ureda:
Pravnica: Nataša Malnar-Đukić,  098/1813 440
Krešimirova 4, 51 000 Rijeka
Tel:  051/212 455 , fax: 051/321 572
E-mail: ured-rijeka@nhs.hr
Nezavisni hrvatski sindikati Regionalni ured Osijek
Voditelj Ureda: Marko Brekalo
Pravnica: Silvija Kotarac,  098/978 62 79
B. Kašića 8, 31 000 Osijek
Tel:  031/215 075 , 201 139, fax: 031/201 140
E-mail: ured-osijek@nhs.hr
Nezavisni hrvatski sindikati Regionalni ured Zagreb
Pravnik: Domagoj Rebić,  098/942 0221
Pravnik: Ana Palm-Jelečanin, 098/972 9430
Kneza Mislava 20, 10 000 Zagreb
Tel:  01 4571 140 , 01 4571 141  , fax: 01 4571 139
E-mail: ured-zagreb@nhs.hr
E-mail: ana.palm-jelecanin@nhs.hr