Podružnice

PODRUŽNICE SINDIKATA POREZNE UPRAVE HRVATSKE

P_Bjelovar
P_Cakovec
P_Dubrovnik
P_Gospić
P_Karlovac
P_Koprivnica
P_Osijek2
P_Krapina
P_Požega
P_Rijeka2
P_SBrod
P_Sisak
P_Split
P_Središnji
P_Šibenik
P_Varaždin
P_Virovitica
P_Zadar2
P_Zagreb
P-Vukovar
previous arrow
next arrow
P_Bjelovar
P_Cakovec
P_Dubrovnik
P_Gospić
P_Karlovac
P_Koprivnica
P_Osijek2
P_Krapina
P_Požega
P_Rijeka2
P_SBrod
P_Sisak
P_Split
P_Središnji
P_Šibenik
P_Varaždin
P_Virovitica
P_Zadar2
P_Zagreb
P-Vukovar
previous arrow
next arrow

PODRUŽNICA SLAVONSKI BROD

POVJERENIK:  Josipa Špernalj Petrović, predsjednica SPUH-a

SJEDIŠTE: Slavonski Brod, Petra Svačića 1 B

ADRESA ZA POŠTU: 35 000 Slavonski Brod, P. Svačića 1 B

TELEFON: 035/213-340

MOBITEL: 099/36 33 000, int. 200

E-MAIL: gordana.jagar@porezna-uprava.hr

 

PODRUŽNICA DUBROVNIK

POVJERENIK: Divko Jakić, 

SJEDIŠTE: Dubrovnik, Vukovarska 6

ADRESA ZA POŠTU: 20 000 Dubrovnik, Vukovarska 6

TELEFON: 020/447-461

MOBITEL: 099/36 33 005, int. 205

E-MAIL: divko.jakic@porezna-uprava.hr

 

PODRUŽNICA SISAK

POVJERENIK: Ivan Banović,

SJEDIŠTE: Sisak, A. Starčevića 26

ADRESA ZA POŠTU: 44 000 Sisak, A. Starčevića 26

TELEFON: 044/554-705

MOBITEL: 099/36 33 012, int. 212

E-MAIL: ivan.banovic@porezna-uprava.hr

 

PODRUŽNICA BJELOVAR

POVJERENIK: Snežana Knežević

SJEDIŠTE: Bjelovar, A. Starčevića 8

TELEFON: 043/278-709

MOBITEL: 099/36 33 003, int. 203

E-MAIL: snezana.knezevic@porezna-uprava.hr

PODRUŽNICA ČAKOVEC

POVJERENIK: Ivana Batisweiler

SJEDIŠTE: Čakovec, O. Keršovanija 11

ADRESA ZA POŠTU: 40 000 Čakovec, O. Keršovanija 11

TELEFON: 040/371-264

MOBITEL: 099/36 33 004, int. 204

E-MAIL: ivana.batisweiler@porezna-uprava.hr

PODRUŽNICA GOSPIĆ

POVJERENIK: Vera Poljak

SJEDIŠTE: Gospić, Kaniška 4

ADRESA ZA POŠTU: 53 000 Gospić, Kaniška 4

TELEFON: 053/665-375

MOBITEL: 099/36 33 006, int. 206

E-MAIL: vera.poljak@porezna-uprava.hr

PODRUŽNICA Karlovac

POVJERENIK: Mirjana Belančić

SJEDIŠTE: Karlovac, P. Vitezovića 1

ADRESA ZA POŠTU: 47 000 Karlovac, P. Vitezovića 1

TELEFON: 047/542-189

MOBITEL: 099/36 33 017, int. 217

E-MAIL: mirjana.belancic@porezna-uprava.hr

PODRUŽNICA KOPRIVNICA

POVJERENIK: Đurđa Oblak, tajnica SPUH-a

SJEDIŠTE: Koprivnica, Hrvatske državnosti 7

ADRESA ZA POŠTU: 48 350 Đurđevac, S. Radića 1

TELEFON: 048/289-654

MOBITEL: 099/36 33 008, int. 208

E-MAIL: djurdja.oblak@porezna-uprava.hr

PODRUŽNICA KRAPINA

POVJERENIK: Dragutin Šoštarić

SJEDIŠTE: Krapina, I. Rendića 5

ADRESA ZA POŠTU: 49 000 Krapina, I. Rendića 5

TELEFON: 049/325-526

MOBITEL: 099/36 33 002, int. 202

E-MAIL: dragutin.sostaric@porezna-uprava.hr

PODRUŽNICA OSIJEK

POVJERENIK: Gabriele Jančo

SJEDIŠTE: Osijek, Županijska 4

ADRESA ZA POŠTU: 31 000 Osijek, Županijska 4

TELEFON: 031/223-778

MOBITEL: 099/36 33 009, int. 209

E-MAIL: gabriele.janco@porezna-uprava.hr

PODRUŽNICA POŽEGA

POVJERENIK: Dijana Knez

SJEDIŠTE: Požega, Županijska 14

ADRESA ZA POŠTU: 34 000 Požega, Županijska 14

TELEFON: 034/276-680

MOBITEL: 099/36 33 007, int. 207

E-MAIL: dijana.knez@porezna-uprava.hr

PODRUŽNICA  RIJEKA

POVJERENIK: Bojan Tomić  predsjednik SPUH-a

SJEDIŠTE: Rijeka, Riva 16

ADRESA ZA POŠTU: 51 000 Rijeka, Riva 16

TELEFON: 051/310-126

MOBITEL: 099/36 33 011, int. 211

E-MAIL: bojan.tomic@porezna-uprava.hr

PODRUŽNICA SPLIT

POVJERENIK: Ivan Čorić

SJEDIŠTE: Split, Trg Franje Tuđmana 4

ADRESA ZA POŠTU: Split, Trg Franje Tuđmana 4

TELEFON: 021/680-353

MOBITEL: 099/36 33 315, int. 213

E-MAIL: ivan.coric@porezna-uprava.hr

PODRUŽNICA SREDIŠNJI URED

POVJERENIK: Stjepan Marković

SJEDIŠTE: Zagreb, Boškovićeva 5

ADRESA ZA POŠTU: 10 000 Zagreb, Boškovićeva 5

TELEFON: 01/238-6881

MOBITEL: 099/36 33 322 int. 214

E-MAIL: stjepan.markovic @porezna-uprava.hr

PODRUŽNICA ŠIBENIK

POVJERENIK: Sanja Gardijan Županac

SJEDIŠTE: Šibenik, Obala Hrvatske mornarice 3

ADRESA ZA POŠTU: 22 000 Šibenik, Obala Hrvatske mornarice 3

TELEFON: 022/209-533

MOBITEL: 099/36 33 015, int. 215

FAX: 022/218-936

E-MAIL: sanja.gardijan-zupanac@porezna-uprava.hr

PODRUŽNICA VARAŽDIN

POVJERENIK: Suzana Županić

SJEDIŠTE: Varaždin, Graberje 1

ADRESA ZA POŠTU: 42 000 Varaždin, Graberje 1

TELEFON: 042/390-033

MOBITEL: 099/36 33 016, int. 216

E-MAIL: mailto:karmen.bajsic-petrinec@porezna-uprava.hr

PODRUŽNICA VIROVITICA

POVJERENIK: Alen Dizdarević

SJEDIŠTE: Virovitica, Vladimira Nazora 3

ADRESA ZA POŠTU: 33 000 Virovitica, Lj. Patačića 1

TELEFON: 033/841-569

MOBITEL: 099/36 33 010, int. 210

E-MAIL: alen.dizdarevic@porezna-uprava.hr

PODRUŽNICA VUKOVAR

POVJERENIK:  Ivana Štimac

SJEDIŠTE: Vukovar, Trg Rep. Hrvatske 5

ADRESA ZA POŠTU: 32 000 Vukovar, Trg Rep. Hrvatske 5

TELEFON: 032/210-821,

MOBITEL: 099/36 33 018, int. 218

E-MAIL: ivana.stimac@porezna-uprava.hr

PODRUŽNICA ZADAR

POVJERENIK: Ana Franić Vukoša

SJEDIŠTE: Zadar, A. Starčevića 9 a

ADRESA ZA POŠTU: 23 000 Zadar, A. Starčevića 9 a

TELEFON: 023/201-868

MOBITEL: 099/36 33 019 int. 219

E-MAIL: ana.franic-vukosa@porezna-uprava.hr

PODRUŽNICA ZAGREB

POVJERENIK: Davor Burazer

SJEDIŠTE: Zagreb, Avenija Dubrovnik 32

ADRESA ZA POŠTU: 10 000 Zagreb, Avenija Dubrovnik 32

TELEFON: 01/238 6816

MOBITEL: 099/36 33 020 int. 220

E-MAIL: davor.burazer@porezna-uprava.hr