Popunite pristupnicu za članstvo u SPUH-u

Da biste postali član SPUH-a popunite online pristupnicu niže.
Ili preuzmite na svoje računalo pristupnicu u .docx ili .pdf formatu, popunite ju i pošaljite na e-mail Povjerenika Podružnice kojoj pripadate.

Pristupnica SPUH.docx   (368.17 KB)
Pristupnica SPUH.pdf   (105.66 KB)
*
*

Popunjavanjem i slanjem ove elektroničke pristupnice potvrđujem da dragovoljno pristupam u Sindikat Porezne uprave Hrvatske, prihvaćam Statut Sindikata Porezne uprave Hrvatske i druge akte te se obvezujem djelovati u skladu sa Statutom te pristajem da mi se sindikalna članarina mjesečno obračunava i usteže iz plaće u korist ovog Sindikata, sukladno zakonu i aktima Sindikata, odnosno dajem svoju pisanu suglasnost da mi poslodavac pri svakom obračunu i isplati plaće istovremeno vrši obračun i ustezanje sindikalne članarine u iznosu od 1% neto plaće te je redovito uplaćuje na račun Sindikata Porezne uprave Hrvatske čiji sam član.

Također pristajem da Sindikat Porezne uprave Hrvatske koristi moje osobne podatke i dalje ih obrađuje u skladu s čl. 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka u svrhu identifikacije svojih članova, pružanja pravne pomoći i zastupanja svog članstva u sporovima proizašlim iz radnog odnosa, naplaćivanja sindikalne članarine te izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka. U skladu s čl. 6. i 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka osobni podaci koji su dani uz privolu člana sindikata mogu se prikupljati i dalje obrađivati samo u svrhu za koju je isti dao privolu. Osobni podaci članova prestankom njihova članstva u Sindikatu Porezne uprave Hrvatske bit će brisani, osim u slučajevima postojanja nepodmirenih potraživanja Sindikata Porezne uprave Hrvatske prema bivšem članu te vođenja sudskih postupaka između člana i Sindikata Porezne uprave Hrvatske.

Zašto postati član SPUH-a?

Sami kao pojedinci ne možemo mnogo utjecati na poslodavca, ali zato udruženi, organizirani u sindikat, imamo znatno veću snagu i moć! Samo organizirani u sindikat možemo kolektivno pregovarati o našim radnim pravima i izboriti se za veće plaće i bolje uvjete rada od onih propisanih zakonom.

Velik dio materijalnih prava, kao što su naknada za prijevoz, regres, božićnica, uskrsnica, dodatak za minuli rad i sl. nisu propisani zakonom, nego ih ostvarujemo putem kolektivnih ugovora. Sindikat nam omogućuje da budemo informirani o svojim radnim pravima, ali i da dobijemo besplatnu pravnu pomoć u slučaju potrebe.

Sindikalna prava pripadaju među temeljna ljudska prava – prava radnika na sindikalno organiziranje, kolektivno pregovaranje i štrajk zajamčena su, među ostalim, Ustavom i Zakonom o radu. Snaga i uspješnost sindikata ovise o broju članova, i njihovoj spremnosti da se sindikalno organiziraju i angažiraju – zbog toga je svaki član važan!