Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Tumačenja kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Tumačenja odredbi Kolektivnog ugovora prema redoslijedu članaka

Službenici i namještenici mogu Zajedničkoj komisiji za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora upućivati zahtjeve za tumačenje ovog Ugovora isključivo putem popunjenog obrasca koji se nalazi u prilogu Kolektivnog ugovora, a čiji obrazac se može preuzeti u WORD formatu niže.

Upiti se na propisanom obrascu mogu dostaviti na mail adresu: kolektivni.ugovor@uprava.hr
Upiti se urudžbiraju i razmatraju na sjednicama Komisije prema redoslijedu primitka.

Dokumenti

Obrazac za postavljanje upita zajedničkoj komisiji za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike od strane državnih službenika i namještenika.docx   (14.33 KB)