Zakon o radu

AutorUrednik

Zakon o radu

Dana 30. srpnja 2014. godine u Narodnim novinama broj 93/14 objavljen je novi Zakon o radu, koji se primjenjuje osmi dan nakon objave, dakle primjena od 07. kolovoza 2014. godine. Zakon o radu možete pogledati u izborniku ovog portala Zakoni i pravilnici
ili na linku
  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1872.html

O autoru

Urednik administrator