Zahtjevi sindikalnih središnjica

AutorUrednik

Zahtjevi sindikalnih središnjica

Vezano na aktualno stanje u državi, sindikalne središnjice uputile su Vladi RH slijedeće zahtjeve, odnosno prijedloge:

URGENTNI ZAHTJEVI – ELEMENTARNA EGZISTENCIJALNA PITANJA 

  1. 1.      Uklanjanje mogućnosti neisplate plaća i neuplate doprinosa
  2. 2.      Uklanjanje nelikvidnosti i neplaćanja radi postojećih i budućih radnih mjesta
  3. 3.      Smanjivanje kamatnih stopa
  4. 4.      Poticanje osobne potrošnje …

4.1.    oporezovati prihode od kamata kako bi se destimulirala štednja i potaklo stanovništvo na potrošnju radi poticanja proizvodnje.
4.2.    iz istih razloga smanjiti fiskalna opterećenja na plaće, i nadoknaditi razliku iz drastičnog povećanja poreza na bogate i imovinu.
4.3.    jačati svijest i stimulanse za potrošnju domaćih proizvoda.
5.      Investiranje u gospodarstvo
5.1.    jačanje industrijske proizvodnje
5.2.    izvozno usmjerene djelatnosti 
5.3.    proizvodnje s visokim stupnjem inovacija, visokih tehnologija i novih znanja
5.4.    privatni sektor industrijske proizvodnje
5.5.    djelatnosti s bržim povratom vrijednosti
5.6.    djelatnosti koje imaju perspektivu otvaranja novih radnih mjesta  

OZDRAVLJENJE GOSPODARSTVA I NOVA EKONOMSKA POLITIKA 

  1. 6.      Eliminiranje rada na crno
  2. 7.      Ukidanje povlaštenih mirovina i njihovo vraćanje pod opći propis
  3. 8.      Progresivno povećanje poreznih stopa na plaće iznad 30 tisuća kuna
  4. 9.      Reduciranje bespovratnih potpora

10.  Restrukturiranje javne potrošnje u okviru sadašnje razine
11.  Javni i dinamički plan postupnog smanjivanja i ukidanja subvencija i potpora
12.  Uspostaviti efikasni nadzor korištenja subvencija kao i indikatore praćenja učinaka 
13.  Smanjivanje deficita državnog proračuna (oporezivanjem kapitala, i smanjivanjem privilegija i povlastica temeljem statusa i prošlih zasluga te neracionalnih zahtjeva) 
14.  Promjena poreznog sustava: oporezivanje ekstra imovine i nasljeđa i svega čemu izvor nije rad
15.  Oporezivanje financijskog kapitala i banaka
16.  Jačanje konkurencije u financijskoj industriji i razbijanje bankarskih oligopola 17.  Novi sustav naknada za nezaposlenost 

HUMANOST, JEDNAKOST I PRAVEDNOST 

18.  Poticanje volontiranja u društveno-korisnom i humanom radu (u okviru novog sustav naknada za nezaposlenost)
19.  Regulirati i povećati minimalnu plaću
2
0.  Utvrditi novi sustav odvjetničkih tarifa
21.  Preispitati nove javnobilježničke ovlasti
22.  Regulacija rada nedjeljom u skladu sa zaključcima GSV-a
23.  Registar braniteljskih prava pojedinaca  
24.  Jačanje etičkog kodeksa javne službe (zabrana poklona u javnom sektoru)
25.  Razvoj sustava brige o starima i nemoćnima
26.  Razvoj sustava dječjih vrtića

DRUŠTVENE I POLITIČKE REFORME 

27.  Smanjenje predimenzionirane lokalne uprave (promjena administrativnog ustroja RH –  redefiniranje uloge i funkcije)
28.  Reforma obrazovanja i znanosti i napuštanje školarina
28.1.nagrađivanje nastavnika u korelaciji s radom nastavnika
28.2.integracija sveučilišta
28.3.reforma uloge javnih instituta
29.  Reforma zdravstvenog sustava – protiv komercijalizacije i sprege javnoga i privatnoga
30.  Reformiranje niza institucija i službi:
30.1.inspektorat,
30.2.statistika,
30.3.reforma gospodarskih komora 
31.  Ojačati položaj sindikata u društvu i kolektivnog pregovaranja
31.1.olakšati organiziranje u privatnom sektoru
31.2.uvođenje supstituta za doprinos solidarnosti i financiranje Komore za radne odnose
32.  Reforma Ustavnog suda
33.  Redefiniranje uloge Hrvatske narodne banke
34.  Sređivanje biračkih spiskova
35.  Jačanje neposredne demokracije i aktivne uloge građana
36.  Prijedlog promjena izbornog sustava
36.1.zabrana predizbornih koalicija,
36.2.kombinirani izborni sustav za parlament (glasanje s dva glasa 60+60),
36.3.striktna i restriktivna regulacija financiranja kampanja, smanjenje uloge novca na rezultat izbora
36.4.svi izbori u isto vrijeme, ili lokalni izbori koji ne smiju biti u isto vrijeme na svim lokacijam
36.5.obavezni izlazak svih na izbore (penalizacija)
36.6.referendumsko zahtjevanje izbora

O autoru

Urednik administrator