Zahtjev za izuzimanje od vrhe – dar za djecu (K. Sever)

AutorUrednik

Zahtjev za izuzimanje od vrhe – dar za djecu (K. Sever)

Poštovana gospođo Kosor,

          Pravilnikom o porezu na dohodak (NN br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 02/09, 09/09 – ispravak, 146/09 i 123/10) u članku 13. utvrđene su naknade, potpore, nagrade i drugi primici te visina iznosa koje s tih osnova poslodavac može isplatiti radniku bez obveze plaćanja poreza na dohodak. Kao osnove za isplatu utvrđenih iznosa zakonodavac je odredio, između ostalih, i davanja koja imaju svojevrstan socijalni karakter, odnosno ulogu dodatnih potpora radi povećanja kvalitete života. Tako je stavkom 2. točkom 10. navedenog članka neoporezivim primitkom utvrđen dar djetetu do 15 godina starosti u iznosu do 600,00 kn godišnje. Kako se bliži božićno vrijeme, to će mnogi poslodavci tijekom prosinca početi s isplatama dara za djecu…. (nastavak pod više)

U Ovršnom zakonu također zakonodavac je u članku 91. utvrdio koja su to primanja izuzeta od ovrhe, odnosno koja su primanja dobila klasifikaciju zaštićenih. Razlog takvom određenju opet je bio socijalni aspekt takvih primanja, jer je cilj zaštititi egzistencijalni minimum ovlaštenika na primanje takvih davanja. Tako je navedenim člankom zakonodavac zaštićenim primanjem utvrdio, između ostalih, primanje po osnovi dječjeg doplatka, opet želeći na taj način zaštititi dijete i njegovo pravo na pomoć, prepoznajući dijete kao posebno ranjivu kategoriju koja mora moći ostvariti pravo na dodatnu zaštitu lišenu bilo kakvih prisilnih postupaka koji se vode protiv roditelja, a za koje dijete nije odgovorno niti smije snositi posljedice.

 Ukoliko roditelji po bilo kojoj osnovi ostvaruju pravo na neoporezive primitke s osnova dara za djecu, a pri tome imaju blokirane račune zbog provedbe ovrhe, jasno je da će ta novčana sredstava koja poslodavac daje u prigodi Sv. Nikole ili Božića za djecu biti ovršena te tako uskraćena djetetu. Drugim riječima, poslužit će za pokrivanje roditeljskih obveza, što smatramo neprikladnim i nedopustivim.      

Kako se to ne bi dogodilo, predlažemo da se u ovom vremenu rada tzv. „tehničke vlade“ hitno iznađe neka mogućnost kojom bi se od ovrhe izuzeo i dar za djecu, odnosno da se neoporezivi primitak s osnove dara za djecu u iznosu do 600,00 kn utvrdi zaštićenim primitkom, sukladno članku 91. Ovršnog zakona te na taj način izuzme od aktualnog ili potencijalnog ovršnog postupka protiv djetetovog roditelja. I dar za djecu, kao i dječji doplatak posebno je primanje namijenjeno djetetu i ima za svrhu povećati financijsku sposobnost roditelja radi namirenja očekivanih potreba djeteta i zbog toga se nadamo kako će biti razumijevanja za provedbu našeg prijedloga. Smatramo kako u ovom vremenu pred izbore, kad više ne zasjeda ni Hrvatski sabor, a Vlada RH ima znatno skučeniji prostor za svoj rad i djelovanje, bez obzira na političke boje doista nitko ne može imati ništa protiv iznalaženja neke forme kojom bi se dar za djecu do 600,00 kuna učinio izuzetim od moguće ovrhe, a sve kako bi djeca taj dar uistinu i dobila. Smatramo kako čak ni vjerovnici, svejedno koji, s obzirom na svrhu i vrstu izuzetka također ne bi imali ništa protiv da se i dar za djecu zaštiti od ovrhe.

 S poštovanjem

 

O autoru

Urednik administrator