Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

AutorUrednik

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

Dana 20. veljače 2014. godine Vlada RH donijela je Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, koju možete pogledati u izborniku ove stranice Zakoni i pravilnici ili na linku:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_24_438.html

O autoru

Urednik administrator