Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima…

AutorUrednik

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima…

Dana 05. svibnja 2014. godine, u “Narodnim novinama” broj 55/2014, objavljena je
UREDBA O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA, DODATKU NA UVJETE RADA TE KRITERIJIMA I NAJVIŠEM MOGUĆEM IZNOSU DODATKA ZA NATPROSJEČNE REZULTATE U RADU ZA SLUŽBENIKE POREZNE UPRAVE.
Istu možete pogledati na linku: 
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_55_1031.html 

 

O autoru

Urednik administrator