Upozorenje ministru financija i ravnateljici Porezne uprave

AutorUrednik

Upozorenje ministru financija i ravnateljici Porezne uprave

Vezano na najavljene promjene u Uredbi o plaćama službenika u Poreznoj upravi, na adrese ministra financija i ravnateljice Porezne uprave upućeno je sljedeće upozorenje:

Temeljem odredbi članka 94. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (NN 93/08. – 90/10.) obvezni ste dostaviti na očitovanje prijedloge odluka i akata državnog tijela – Porezne uprave koje su od bitnog utjecaja na položaj državnih službenika u Poreznoj upravi, čije članove predstavljamo.
Kako je, temeljem informacija kojima raspolažemo, već sačinjen Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave i upućen u proceduru, a koji nam nije dostavljen na očitovanje,
upozoravamo Vas da ste time prekršili odredbe članka 94. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
 Niste se također očitovali na naše zahtjeve za sudjelovanjem sindikalnih predstavnika u postupku utvrđivanja Prijedloga Uredbe, niti na naše opetovano traženje da nam se dostavi Nacrt Prijedloga uredbe kao ni na zahtjev da sindikalni predstavnik nazoči jučer održanom Kolegiju u Središnjem uredu Porezne uprave.
Nemogućnost dobivanja pouzdanih (bilo kakvih) informacija, a pogotovo ignoriranje procedure propisane Kolektivnim ugovorom, službenici i namještenici Porezne uprave doživljavaju kao kršenje prava da budu informirani o svojim pravima iz rada te na propisani način uključeni u donošenje akata presudnih za njihov budući položaj.
Stoga
zahtijevamo da nam se bez odgode dostavi predmetni Prijedlog Uredbe na očitovanje, sukladno stavku 1.- 4. članka 94. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
Ukoliko utvrdimo da je Prijedlog Uredbe upućen u proceduru usvajanja mimo rečene obveze o tome ćemo izvijestiti Komisiju za tumačenje i praćenje primjene KU, Vladu RH i medije.  

(original dopisa je u attachmentu članka)

O autoru

Urednik administrator