SEMINAR O EUROPSKIM INTEGRACIJAMA

AutorUrednik

SEMINAR O EUROPSKIM INTEGRACIJAMA

Održan stručni seminar o europskim pitanjima

NHS – 14. i 15. studenoga 2011. godine u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija održan je stručni seminar o europskim pitanjima namijenjen članovima sindikalnih središnjica. Seminar je organiziran slijedom dogovora na Gospodarsko-socijalnom vijeću, a u okviru provedbe Komunikacijske strategije za informiranje hrvatske javnosti o Europskoj uniji i pripremama za članstvo uoči referenduma.

Na seminaru je sudjelovalo 40-ak članova reprezentativnih sindikalnih središnjica, uključujući I predstavnike NHS-a, a predavači su bili stručnjaci Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija i članovi radnih skupina za pojedina poglavlja pregovora iz Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstva zdravstva i socijalne skrebi te Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Program dvodnevnog seminara uključuje teme koje se odnose na nastanak EU, institucije EU, procedure donošenja odluka u institucijama Europske unije, na međusobno djelovanje i odnose snaga između pojedinih institucija, tehnike pregovaranja, lobiranja te umrežavanja sa srodnim europskim organizacijamma. Također je obrađeno područje slobodnog kretanja radnika, socijalne politike i zapošljavanja, a u završnom dijelu se govorilo o pristupnim pregovorima i rezultatima pregovora.Riječ je o prvom od četiri stručna seminara o europskim pitanjima namijenjenih članovima sindikalnih središnjica. Nakon seminara u Zagrebu, u narednim tjednima i mjesecima slični seminari bit će održani u Splitu, Rijeci i Osijeku.

O autoru

Urednik administrator