Sastanak u Središnjem uredu Porezne uprave – ustrojsvo

AutorUrednik

Sastanak u Središnjem uredu Porezne uprave – ustrojsvo

Na zahtjev Sindikata Porezne uprave Hrvatske 4. listopada 2013. godine u Središnjem uredu Porezne uprave održan je sastanak predstavnika SPUH-a i predstavnika Porezne uprave, 

Nakon uvodnih riječi gospodin Tihomir Kralj je upoznao predstavnike SPUH-a s osnovnom idejom reorganizacije Porezne uprave te je dana prezentacija reorganizacije.

Prije same reorganizacije pristupit će se izmjenama Zakona o Poreznoj upravi s ciljem stvaranja jednostavnijeg zakona kojim se jasno reguliraju nadležnosti i ovlasti (proširuju) u obavljanju poslova, te dio radnopravnih odnosa, osmišljavaju novi organizacijski oblici, depolitizacija Porezne uprave kroz uvođenje natječaja za prijem za sva (i najviša rukovodeća)  radna mjesta, a krajnji cilj je učinkovitija Porezna uprava.
 Ciljevi reorganizacije Porezne uprave:
–          smanjenje broja  područnih ureda (vjerojatno 5)
–          novi područni uredi objedinjavat će postojeće urede po teritorijalnom kriteriju
–          centralizacija PKD-a u nadležnosti Središnjeg ureda
–          uvođenje dvije razine nadzora (provjera – u ispostavama i klasičan nadzor)
–          imenovanje koordinatora za utvrđivanje nesrazmjera zlouporabe u poreznom postupku (članak 63.)
–          izjednačavanje ispostava po veličini i opterećenosti u svim područnim uredima te ustrojavanje ispostava po funkcionalnom principu
–          ukidanje malih ispostava koje postaju izdvojeni uredi (s normalnim radnim vremenom ili smanjenim, npr. rad sa strankama u određene dane).

Prema predočenoj prezentaciji od 01.01.2014. Porezna uprava bi trebala biti organizirana kroz tri nivoa (razine) i to: 

  1. 1.   Središnji ured (poslovi nacionalne i međunarodne razine)
  2. 2.   Područni uredi (4-5) (poslovi područne – regionalne razine)
  3. 3.   Ispostave (50-70) (poslovi lokalne razine) 

NOVI PODRUČNI UREDI BI BILI:
 1. PU CENTAR (Zagreb).
–          Grad Zagreb
–          Zagrebačka županija
–          Sisačko-moslavačka županija 

2.  PU SJEVER (Varaždin):
–          Varaždinska županija
–          Krapinsko-zagorska županija
–          Međimurska županija
–          Koprivničko-križevačka županija
–          Bjelovarsko-bilogorska županija
–          Virovitičko-podravska županija (Istok?) 

3. PU ISTOK (Osijek)
–          Osječko-baranjska županija
–          Brodsko-posavska županija
–          Požeško-slavonska županija
–          Vukovarska-srijemska županija
–          Virovitičko-podravska županija (Sjever?)

 4. PU ZAPAD (Rijeka)
–          Karlovačka županija
–          Primorsko-goranska županija
–          Istarska županija
–          Ličko-senjska županija

 5. PU JUG (Split)
–      Splitsko-dalmatinska županija
–      Šibensko-kninska županija
–      Zadarska županija
–      Dubrovačko-neretvanska županija.

 Zamjenik ravnateljice, gospodin Kralj izvijestio nas je da je izvršena procjena opterećenosti radnih mjesta te je na temelju dostavljenih podataka iz područnih ureda izveden zaključak da je 100% opterećeni službenik u razdoblju od 01.01-30.06 iskoristio 992 radna sata.
Isti podatak igrat će veliku ulogu kod formiranja novih i ukidanja starih odnosno malih ispostava Porezne uprave.
Sama činjenica hoće li pojedine ispostave Porezne uprave biti ukinute i pripojene većim ispostavama Porezne uprave ovisi objektivnim okolnostima i o zajedničkom stavu pročelnika Područnih ureda i Središnjeg ureda Porezne uprave.
Službenici ne trebaju strahovati, nitko neće ostati bez posla, svi će službenici biti raspoređeni na odgovarajuća mjesta, ali su zbog novog preustroja moguće vertikalne i horizontalne rotacije službenika gdje to bude nužno. Organizacijske jedinice će biti specijalizirane po poslovnim procesima i vrsti poreznih obveznika.
Poreznu upravu će do kraja godine napustiti 45 djelatnika radi redovnog odlaska u mirovinu.
 Gospodin Kralj iznio je prijedlog za formiranje disciplinske komisije u Poreznoj upravi, koja bi djelovala u prvom i drugom stupnju, po uzoru na sustave Policije i Carine, kao prevencija i učinkovita borba protiv korupcije.
Za postupak izmjena Zakona o Poreznoj upravi dogovoreno je sudjelovanje predstavnika SPUH-a (Gordana Jagar) u Povjerenstvu kao i za reorganizaciju Porezne uprave.

 

O autoru

Urednik administrator