Sastanak u središnjem uredu

AutorUrednik

Sastanak u središnjem uredu

Dana 20. listopada 2010. godine, održan je sastanka predstavnika sindikata koji djeluju u Poreznoj upravi (SPUH i SDLSN) i predstavnika Središnjeg ureda Porezne uprave, radi rješavanja tekuće problematike.
Dogovoreno je slijedeće:
Radi jedinstvenog postupanja svih Područnih ureda, prilikom obračuna prijevoza zaposlenika na posao i s posla, hitno će, jedan predstavnik sindikata i predstavnik Porezne uprave izraditi jedinstvenu uputu o postupanju u navedenoj stvari.
Također, jasno je dogovoreno i određeno pravo na povrat troškova prijevoza na posao, odnosno dogovoreno je da se konačno počne primjenjivati Kolektivno ugovor za državne službenike i namještenike kao i pripadajući dodaci kolektivnom ugovoru.
Zaposlenike temeljem Kolektivnog ugovora i dadatka pripada:
– naknada z prijevoz u mjestu rada (svi) – članak 59. stavak 1. KU
– naknada za međumjesni prijevoz (ukoliko zaposlenik prebiva ili prema određenim dokazima boravi u drugom mjestu prema teritorijalnom ustrojstvu)- članak 59. stavak 3. KU
– naknada za prijevoz u mjestu stanovanja (pripada isključivo onima koji prebivaju ili borave u mjestu različitom od mjesta rada i da imaju više od 1000 metara do najbliže stanice javnog prijevoza) – Dodatak II KU
Obračun  će se primjenjivati od 01. srpnja 2010. godine, a ukoliko se uspije organizacijski, isplata bi sa svim zaostacima trebala ići s plaćom u mjesecu studenom.

Predstavnici sindikata zatražili su od vodstva Porezne uprave hitno popunjavanje praznih mjesta, jer obavljanje poslova postaje upitno. Naime, postoje ispostave koje rade trenutno s dva zaposlenika.
Odgovoreno je da je Ministartvo uprave odbilo zahtjev Porezne uprave zbog eventualnog zapošljavanja novih djelatnika, odnosno vježbenika, te to u ovom trenutku nije moguće, a teško i da će biti jer se sve više spominje višak od 5% zaposlenika u Državnoj upravi. U kojoj se poziciji tu nalazi Porezna uprava nije bilo moguće, prema trenutnim pokazateljima odrediti, ali sindikati sumnjaju da će se teško moći izbjeći takav rez, što bi u svakom slučaju bio dodatni udarac, kao i preraspoređivanje poslova na zaposlenike Porezne uprave.

I na kraju jedna usporedba
U Republici Austriji koja ima nešto preko osam miliona stanovnika, u Poreznoj upraviradi oko 7500 zaposlenika.
Kod nas ima upola manje stanovnika, a trenutno zaposlenih u Poreznoj upravi ima nešto preko 4000.
Ako se usporede uvjeti u Republici Austriji (gotovo svi obrasci dostavljau se elektronskim putem, moderniji informacijski sustav, bolja pristupačnost podacima…) s našim uvjetima, logički se nameće zaključak da nas ni u kojem slučaju i nema previše, već sasvim sigurno, premalo.

O autoru

Urednik administrator