Sastanak u Središnjem uredu, s predstavnicima SPUH-a

AutorUrednik

Sastanak u Središnjem uredu, s predstavnicima SPUH-a

U Središnjem uredu Porezne uprave u Zagrebu 1. kolovoza 2013. godine održan je sastanak predstavnika Sindikata Porezne uprave Hrvatske s predstavnicima poslodavca. Sastanku su na strani Središnjeg ureda bili prisutni zamjenik ravnateljice Porezne uprave g. Tihomir Kralj i pomoćnica ravnateljice Porezne uprave gđa. Snježana Matijašec, a na strani Sindikata Porezne uprave Hrvatske Danijel Čajkovac, viši inspektor iz PU Zagreb, Ivan Banović, viši inspektor iz PU Sisak i Gordana Jagar.
Sastanak je sazvan na inicijativu SPUH-a zbog uočenih nepravilnosti i utvrđenih kršenja službeničkih prava u Poreznoj upravi (onemogućavanje korištenja godišnjeg odmora prema rješenju, uskraćivanje ili neplaćanje odrađenog prekovremenog rada, uskraćivanje odmora između dva radna dana u zakonskom trajanju, uskraćivanja tjednog odmora u zakonskom trajanju, postavljanja nerealnih normi te broja radnih naloga i dr.) tijekom provođenja pojačanih mjera nadzora tijela Porezne uprave duž Jadranske obale. 
Nakon iznošenja i rasprave uočenih problema predstavnici SPUH-a su predložili: 

  • Omogućiti službenicima nesmetano korištenje godišnjih odmora prema utvrđenom planu godišnjih odmora gdje god to okolnosti i priroda posla dopuštaju. 
  • U slučajevima izvanrednih okolnosti – zbog prijeke potrebe posla, kada je službeniku odgođeno korištenje godišnjeg odmora, omogućiti mu neposredno po prestanku tih okolnosti korištenje godišnjeg odmora u trajanju od 2 tjedna neprekidno, a najkasnije do 01.10.2013. (čl. 25. i 29. Kolektivnog ugovora).
  • Ukoliko su službeniku zbog odgode ili prekida korištenja godišnjeg odmora u tom slučaju nastali stvarni troškovi ima pravo na nadoknadu nastalih troškova (čl. 30. Kolektivnog ugovora).
  • Tijekom rada službeniku mora biti osiguran dnevni odmor u najkraćem trajanju od 12 sati između dva uzastopna radna dana (čl. 11. KU) i tjedni odmor u trajanju 48 sati neprekidno u dane subote i nedjelje. Ukoliko zbog potrebe posla službenik radi navedene dane mora mu se omogućiti naknadno korištenje tijekom slijedećeg tjedna, a najkasnije u roku od 14 dana (čl. 12. KU). 
  • Službenik ima pravo na plaćeni prekovremeni rad, noćni rad i rad u neradne dane i blagdane sukladno čl. 44. Kolektivnog ugovora.                                                        Obzirom da je uočeno da se, posebice u nadzoru, ne evidentiraju svi stvarno odrađeni sati izvan redovnog radnog vremena, povesti računa da se evidencije ažuriraju i da se odrađeni prekovremeni sati plate ili pretvore u slobodne dane. 
  • Uočena je nedovoljna organiziranost i nedostatak informatičke podrške za rad na terenu tijekom provođenja pojačanih mjera nadzora tijela Porezne uprave duž Jadranske obale, preklapanje nadzora kod istih poreznih obveznika, gubljenje vremena zbog nepisanja zapisnika na licu mjesta, nemogućnosti korištenja ISPU na terenu, nedostatak službenih vozila, pretrpanost radnim nalozima, svakodnevno putovanje na teren na otoke umjesto smještaja u blizini … koji istovremeno stvaraju i povećane troškove za službu.  
  • Pomno osmišljavanje i planiranje akcija nadzora prije provođenja, utvrditi plan obilaska poreznih obveznika bez preklapanja te razmještaj inspektora na ispomoći uskladiti prema potrebama akcija nadzora kako bi se manje gubilo vrijeme na svakodnevno putovanje. 
  • Pripremiti i otiskati unificirane blok-zapisnike na samokopirajućem papiru za akcije nadzora npr. provođenja fiskalizacije i brzih nadzora kako bi se podigla učinkovitost, olakšao rad inspektorima, a postupak pojednostavio, ubrzao i u cijelosti izvršio nalog u jednom danu (npr. sada se jedan nalog provlači kroz 3 dana: nadzor -1 dan, izrada zapisnika u uredu – 2. dan, uručivanje zapisnika obvezniku – 3. dan). 
  • Prijeko je potrebno osigurati laptope s pristupom ISPU inspektorima i službenicima ovrhe za učinkovitiji rad na terenu.

Zamjenik ravnateljice g. Tihomir Kralj istaknuo je da je i u ovim teškim vremenima potreban dodatni napor i sudjelovanje svih službenika u provođenju reformi i daljnjeg unapređenja sustava Porezne uprave, koji će se nastaviti i u buduće, ali da pri tome prava službenika nikako neće biti upitna.      
Sastanak je zaključen uz dogovor o nastavku suradnje na svim bitnim pitanjima.

O autoru

Urednik administrator