Sastanak u Ministarstvu financija

AutorUrednik

Sastanak u Ministarstvu financija

Temeljem zamolbe za prijem predstavnika Sindikata Porezne uprave Hrvatske 7. lipnja 2011. godine peteročlana delegacija SPUH-a (Ivan Banović, Željko Čečura, Milivoj Škorlić, Susanna Kaselj, Gordana Jagar) prisustvovala je višesatnom sastanku s ministricom financija RH gospođom Martinom Dalić i suradnicima (državni tajnici: Josip Lozančić, Zvonko Šakić, Ivica Mladineo, pomoćnik ravnatelja Porezne uprave Željko Glavaš).
Tema sastanka je bila problematika funkcioniranja Porezne uprave, organizacija i uvjeti rada, sistematizacija radnih mjesta u Poreznoj upravi…. (nastavak pod Više)

 

Predstavnici SPUH-a su prenijeli nezadovoljstvo članova Sindikata Porezne uprave Hrvatske, kao službenika i namještenika Porezne uprave, stanjem koje već duže vrijeme vlada u Poreznoj upravi te ustvrdili da je dostignuta složenost i sadašnji obim posla Porezne uprave prerastao sadašnju organizaciju, ustrojstvo i veličinu službe te da je krajnje vrijeme i prijeko potrebno učiniti sve da se to stanje promijeni jer je funkcioniranje službe ozbiljno dovedeno u pitanje.
Sastanku smo pristupili s dobrim i suradničkim namjerama nudeći pouzdane i točne informacije i prijedloge rješenja, prvenstveno ukazujući na:
– kroničan, sada već alarmantno nizak broj službenika i namještenika – neposrednih izvršitelja radnih zadataka
– zabrinjavajuću nepopunjenost sistematiziranih radnih mjesta u svim Područnim uredima  Porezne uprave
– nemogućnost kvalitetnog i pravovremenog izvršenja radnih zadataka zbog premalog broja službenika i namještenika – izvršitelja
– prenormiranost brojem poreznih obveznika i predmeta po pojedinom službeniku – izvršitelju
– preopterećenost službenika i namještenika brojnim radnim zadacima koji se iz dana u dan i dalje povećavaju
– preopterećenost službenika u Ispostavama PU preširokim i raznolikim vrstama radnih zadataka, raznim istovremenim prioritetima
– nedovoljnu edukaciju neposrednih izvršitelja radnih zadataka u Ispostavama Porezne uprave za nove poslove
– zabrinjavajuću stopu dugotrajnih bolovanja, učestala obolijevanja od teških bolesti i smrtnost među službenicima i namještenicima
– neprimjerene i otežane uvjeti rada, neadekvatne i skučene radne prostore
– nedostatak kvalitetnih rješenja za arhive
– zastarjelu i nekvalitetnu informatičku opremu
– nekvalitetne informatičke programe, nedovoljno prilagođene radnim postupcima u Poreznoj upravi
– neujednačenost u radnom postupanju na razini Područnih ureda itd.

Krajnje je vrijeme da naša služba povrati onu poziciju u državnoj upravi koja joj po naravi stvari i težini posla koju obavlja zaista i pripada. O značaju dovoljno govori i to da se niti jedan zakon u Republici Hrvatskoj ne donese, a da nema implikaciju prema Poreznoj upravi (praćenje, evidentiranje, naplata …) Kako se 76% prihoda proračuna RH ubere putem Porezne uprave neprimjereno je ovu upravu svoditi pod isti nazivnik kao i ostale uprave, smanjivati broj sistematiziranih mjesta i nepopunjavati slobodna radna mjesta, bez stvarne analize potrebe, značaja i zadataka koji se pred ovu upravu svakodnevno postavljaju.
Uključujući se aktivno u dijalog ministrica se osvrnula na sve dijelove izlaganja,  pokazala razumijevanje za iznesene probleme i svakodnevne poteškoće u radu službenika Porezne uprave, ne negirajući da oni realno postoje te iznijela činjenicu da nije bila upoznata sa većinom problema te vrste u Poreznoj upravi. Ukazala je na staromodnost Porezne uprave, zaostalu tehnologiju, tromost.
Ministrica je istaknula da joj je zadatak poboljšati rad Porezne uprave, informatizirati i kadrovski pomladiti Poreznu upravu, kao dugoročni plan, pojednostaviti i optimizirati radne postupke, smanjiti administriranje te ujednačiti radne uvjete. Ministrica i državni tajnici iskazali su zainteresiranost za rješavanje problema u Poreznoj upravi. Suglasni su u tome da se treba pristupiti promjenama postupno, strateški s razrađenim planovima, a ministrica je zatražila i podršku od Sindikata Porezne uprave Hrvatske i djelatnika Porezne uprave, da joj svojim aktivnim djelovanjem, suradnjom i kvalitetnim prijedlozima pomognu da pred Vladom zatraži hitnu izmjenu propisa kojima bi se ukinuli poslovi koji opterećuju rad referenata na štetu učinkovitosti Porezne uprave kao i vezano za zapošljavanje službenika u Poreznoj upravi (sistematizacija).                                       

Sastanak je okončan zaključkom da će se zajednički poraditi na traženju rješenja svih uočenih problema i dalje usko surađivati, a prvenstveno u pravcu oslobađanja Porezne uprave od nepotrebnih poslova. SPUH se obvezao dostaviti i pisano svoje prijedloge.

O autoru

Urednik administrator