Protest upućen ravnateljici Porezne uprave – ocjenjivanje

AutorUrednik

Protest upućen ravnateljici Porezne uprave – ocjenjivanje

Kako je prilikom ocjenjivanja službenika uočeno je više nepravilnosti, SPUH je ravnateljici Porezne uprave uputio pismo (protest) sljedećeg sadržaja:

Vezano na aktualno ocjenjivanje državnih službenika, prenosim nezadovoljstvo i ogorčenje službenika Porezne uprave – članova SPUH-a na stav nadređenih im službenika po kojemu
nitko od službenika ne može dobiti ocjenu “izuzetan”!?!
Iako se iz Upute o ocjenjivanju državnih službenika od 15.01.2013. koji ste osobno potpisali i dostavili svim Područnim uredima to ne može iščitati, zaprepašteni smo takvim proizvoljnim tumačenjem odredbi Zakona o državnim službenicima (NN. 49/12.- pročišćeni tekst). Što je još gore, neargumentacijom i uskratom odgovora službenicima od kuda takav naputak te odašiljanjem izjava  “ocjene “izuzetan” i  “primjeran” rezervirane su samo za Središnji ured Porezne uprave”, nameće se pretpostavka da je to naputak čelnice tijela i samog Središnjeg ureda, što je zlonamjerno i neetično ponašanje. Posljedica svega je loša radna atmosfera i rezignacija službenika, što možda nekome, ne slučajno, pogoduje.
Diskriminatorno je iz predloženog raspona ocjena od “ne zadovoljava”  do “izuzetan” izuzimati bilo koju razinu ili određeni dio službenika, jer tako ne stoji niti u navodima spomenutog članka Zakona. Naprotiv, ocjenjivanje se provodi za svaku razinu državnih službenika, u okviru opisanih i propisanih poslova pojedinog radnog mjesta te bi svaki elitizam ili ocjenjivanje prema “klasama” ili razinama bila očita diskriminacija, što je zakonom zabranjeno.
Takvim stavom krši se temeljeno pravo državnog službenika na jednaku mogućnost napredovanja u službi sukladno članku 90. Zakona o državnim službenicima koje ovisi o dobivenoj ocjeni, a kako i
broj dana godišnjeg odmora također ovisi o ocjeni zadire se i u pravo utemeljeno u  Kolektivnom ugovoru.
Poznato Vam je da je jedan od parametara u ocjenjivanju i odnos prema izobrazbi, o čemu Vam možemo priopćiti slijedeće:
– službenici Porezne uprave u velikom broju samostalno se školuju za viša zvanja, iako ih se zbog nedostatka dobre volje nadređenih vrlo često onemogućava u napredovanju na mjesta adekvatna stečenom zvanju
– službenici si nerijetko sami nabavljaju literaturu i istražuju kako bi riješili probleme na koje u poslu nailaze jer vrlo često ne dobivaju adekvatnu stručnu pomoć u službi
– Sindikat Porezne uprave za sve službenike organizira i provodi predavanja o pravnoj zaštiti državnih službenika, za što ste nam dali i potporu
– ne omogućava se svim službenicima u jednakoj mjeri stručno obrazovanje u organizaciji Porezne uprave jer o upućivanju odlučuju nadređeni po svom nahođenju i procjeni, a ne interesu službenika
– službenici nemaju priliku iskazati interese za stručno obrazovanje i usavršavanje jer im za 2013. godinu nije niti predočen Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Ministarstva financija Porezne uprave, iako je već jedan čitav mjesec istekao
– nisu svima pružene iste mogućnosti usavršavanja stranih jezika, što nam ulazak u EU nameće kao imperativ, iako u gotovo svim gradovima postoje škole stranih jezika s adekvatnim programima.

Dakle, ne stoji generalna tvrdnja da službenici ne pokazuju interes za stručno osposobljavanje i izobrazbu, samo neki nadređeni za to očito ne znaju ili ih ne zanima, a da kao rukovoditelji u motivaciji na učenje i usavršavanje nisu učinili ništa.
U opisu ocjene “izuzetan” mogu se pronaći svi službenici Porezne uprave koji uz svoje obavljaju i poslove službenika koji su duže odsutni zbog bolovanja ili trajno odsutni zbog smrti ili odlaska u mirovinu, kojih je sve više. Poznato Vam je da u Poreznoj upravi nije popunjeno više od 500 mjesta, a da svakodnevno odlaze službenici čija se mjesta ne popunjavaju već punih 5 godina. Njihove poslove obavljaju službenici koji su tu, na koje su prebačeni svi ti poslovi i koje se sada ocjenjuje ne uvažavajući da “obavljaju poslove u opsegu znatno većem od uobičajenog” te “rade na poslovima i izvan opisa poslova radnog mjesta”, što smatramo dovoljnim argumentima za dobivanje ocjena  “primjeran” i “izuzetan”. Ako ih oni nisu zaslužili, onda ih nije zaslužio nitko u Poreznoj upravi, a o drugim ministarstvima da i ne govorimo.
Slijedom svega navedenog ovakav sramotan pristup ocjenjivanju, koji je i do sada bio vrlo subjektivan, ocjenjujemo kao apsurdan i diskriminirajući jer omalovažava rad i zalaganje i demotivira službenike u daljnjem obavljanju sve zahtjevnijih zadataka,  koji im često puta nisu niti u opisu radnog mjesta već se opravdavaju čuvenim dodatkom  “obavlja i druge poslove po nalogu čelnika tijela.
Stoga Vas pozivamo da se obratite službenicima, demantirate manipulacije Vašim imenom te osigurate dosljedno poštivanje Zakona i prava na jednako postupanje prema svim službenicima Porezne uprave.

 

O autoru

Urednik administrator