Prijevoz

AutorUrednik

Prijevoz

S obzirom da je Središnji ured Porezne upave trenutno uskratio pravo prema članku 59. stavak 10. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, kojim se ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza u mjestu stanovanja uz uvjet da je od adrese do najbliže stanice javnog prijevoza više od 1000 metara, čime je prekršio isti članak, Sindikat Porezne uprave uputio je dopis ravnatelju.

Zahtjev za primjenu odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, dostavlja se 

               Obzirom da smo Vas dopisom Br: 145/2010/D od 30.07.2010. obavijestili o potpisivanju Dodatka II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike između Vlade RH i sindikata državnih službi te smo od Vas kao čelnika Porezne uprave zatražili njegovu primjenu na službenike i namještenike Porezne uprave, izvješćujemo Vas da do danas njegova primjena nije izvršena u svim organizacijskim dijelovima Porezne uprave.

Dodatkom II KU, članak 2, izmijenjen je dio KU koji se odnosi na nadoknadu troškova prijevoza- članak 59. stavak 10. koji sada glasi :

“Ako službenik i namještenik koji koristi međumjesni javni prijevoz, ima od adrese stanovanja do najbliže stanice međumjesnog prijevoza više od 1000 metara, ima pravo i na naknadu troškova mjesnog prijevoza u mjestu stanovanja prema kriteriju za mjesni javni prijevoz, sukladno stavcima 4,5,6. i 7. ovoga članka.”

Ostale odredbe Kolektivnog ugovora nisu izmijenjene, a koje bi se odnosile na podmirivanje troškova prijevoza na posao i s posla.

Kako sve do danas iz Središnjeg ureda u Područne urede Porezne uprave nije stigla obavijest ili uputa o postupanju nemalo nas je iznenadio dopis koji ste 1. listopada 2010. godine dostavili pročelnicima Područnih ureda u Poreznoj upravi, da se obračun prijevoza obavlja “kao i prethodnih mjeseci”.

Upozoravamo Vas da ste dužni pridržavati se odredbi Kolektivnog ugovora, jer je Dodatak II sklopljen i potpisan upravo zbog otklanjanja nepravdi, nedoumica i nesporazuma koji su nastali tumačenjem Zajedničke komisije za tumačenje KU u svezi s ostvarenjem prava na naknadu troškova prijevoza kod pojedinih službenika i namještenika, te je nepoštivanje samo bespotrebno odugovlačenje ostvarenja onoga što je zajamčeno od dana potpisa Dodatka II Kolektivnog ugovora.

Zbog svega navedenoga tražimo da neodložno primite predstavnike našeg sindikata na razgovor o ovoj i drugim gorućim temama bitnim za materijalni položaj naših članova, službenika i namještenika Porezne uprave. Nadamo se da nećemo biti dovedeni u situaciju da zaštitu prava naših članova zatražimo od drugih institucija.

O autoru

Urednik administrator