Pravilnik o novčanoj pomoći članovima SPUH-a

AutorUrednik

Pravilnik o novčanoj pomoći članovima SPUH-a

 

Temeljem članka 28. Statuta Sindikata Porezne uprave Hrvatske Predsjedništvo Sindikata Porezne uprave Hrvatske, na sjednici održanoj 08.12.2009. u Varaždinu, donosi

 

 

 

PRAVILNIK O NOVČANOJ POMOĆI ČLANOVIMA

SINDIKATA POREZNE UPRAVE HRVATSKE

 

Članak 1.

 

Član Sindikata ostvaruje pravo na novčanu pomoć protekom roka od 3 mjeseca od dana učlanjenja u Sindikat.

 

Članak 2.

 

Član Sindikata ostvaruje pravo na novčanu pomoć u slučaju neprekidnog bolovanja dužeg od 60 dana u iznosu od 600,00 kuna, jednom godišnje.

 

Članak 3.

 

Članu Sindikata koji odlazi na liječničke preglede, kirurške operacije ili rehabilitaciju zbog prirode bolesti u druge centre udaljene preko 100 km od mjesta prebivališta, može se odobriti novčana pomoć jednom godišnje u iznosu do najviše 700,00 kuna.

 

Za ostvarivanje navedenog prava, član Predsjedništvu Sindikata mora podnijeti pismeni zahtjev te medicinsku dokumentaciju iz koje je vidljiva priroda bolesti i potreba liječenja u udaljenim centrima.

 

Članak 4.

 

Član Sindikata ostvaruje pravo na novčanu pomoć u iznosu od 800,00 kuna u slučaju smrti člana uže obitelji (bračni drug, djeca, roditelji).

 

U slučaju smrti člana Sindikata, obitelj preminulog člana ostvaruje pravo na novčanu pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna.

 

Članak 5.

 

Član Sindikata ostvaruje pravo na novčanu pomoć u iznosu od 1.500,00 kuna prilikom odlaska u mirovinu.

 

Članak 6.

 

Član Sindikata ostvaruje pravo na novčanu pomoć u iznosu od 600,00 kuna prilikom rođenja djeteta.

 

Članak 7.

 

Za posebne slučajeve koji su izvan okvira navedenoga u člancima 2 – 6. ovoga Pravilnika, član Sindikata dužan je Predsjedništvu Sindikata dostaviti uz pisani zahtjev za dodjeljivanje novčane pomoći i obrazloženje zahtjeva.

 

Ukoliko Predsjedništvo Sindikata pisani zahtjev ocijeni opravdanim, član Sindikata može ostvariti novčanu pomoć u iznosu do najviše 1.000,00 kuna, jednom godišnje.

 

Pri dodjeli pomoći temeljem zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, Predsjedništvo Sindikata mora voditi računa o socijalnom stanju obitelji tražitelja pomoći.

 

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, ukoliko ocijeni potrebnim, Povjereništvo podružnice člana Sindikata može donijeti odluku o isplati dodatnog iznosa novčane pomoći članu.

 

Članak 8.

 

Članice Sindikata za vrijeme trajanja porodiljnog dopusta ostvaruju pravo na novčanu pomoć samo u slučajevima iz članka 3, članka 4. stavak 1. te članka 6. ovoga Pravilnika.

 

Članak 9.

 

Novčana pomoć članovima Sindikata dodjeljuje se, temeljem pisanoga zahtjeva, iz sredstava Sindikata, osim u hitnim slučajevima, kada se pomoć može dodijeliti i iz sredstava podružnice SPUH-a te u slučajevima iz članka 4. ovoga Pravilnika kada povjerenik podružnice SPUH-a po odluci Povjereništva podružnice može izvršiti isplatu iznosa novčane pomoći.

 

Iznos pomoći dodjeljuje se isplatom iz blagajne Sindikata, odnosno podružnice SPUH-a ili isplatom sa žiro-računa Sindikata, odnosno žiro-računa podružnice SPUH-a, na tekući račun člana Sindikata.

 

U iznimnim slučajevima, prema procjeni Predsjedništva Sindikata odnosno Povjereništva podružnice, pomoć se može dodijeliti članu direktno posjetom kući ili u bolnicu od strane najmanje 2 člana Sindikata.

 

Članak 10.

 

Odredbe ovoga Pravilnika stupaju na snagu i primjenjuju se od 01. siječnja 2010. godine.

 

 

U Varaždinu, 08. prosinca 2009.

 

Predsjednica

Sindikata Porezne uprave Hrvatske

 

Gordana Jagar

O autoru

Urednik administrator