Povjerljivi savjetnici u Poreznoj upravi

POVJERLJIVI SAVJETNICI U POREZNOJ UPRAVI

Povjerljivim savjetnicima za primanje i rješavanje pritužbi vezanih uz zaštitu dostojanstva u područnim uredima Porezne uprave ravnatelj Porezne uprave imenovao je slijedeće službenike:

1. SREDIŠNJI URED

Vesna Pondeljak, viša upravna savjetnica za pravne poslove, tel. 01/4809-307, vesna.pondeljak@porezna-uprava.hr

2. URED ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE

Davor Prpić, porezni revizor, tel. 01/6501-505, mailto:davor.prpic@porezna-uprava.hr

3. PODRUČNI URED ZAGREB

Nikola Zadravec, viši upravni savjetnik, tel. 01/6628-254, nikola.zadravec@porezna-uprava.hr

Josipa Barać Prem, viša upravna savjetnica, tel. 01/6501-630, josipa.barac-prem@porezna-uprava.hr

4. PODRUČNI URED ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Natalija Podgajski, viša upravna savjetnica, tel. 049/325-409, natalija.podgajski@porezna-uprava.hr

5. PODRUČNI URED KRAPINA

Gordana Horvat Vragović, voditeljica službe, tel. 049/325-501, mailto:gordana.vragovic-horvat@porezna-uprava.hr

6. PODRUČNI URED SISAK

Željka Kardašić, viša upravna savjetnica, tel. 044/554-621, zeljka.kardasic@porezna-uprava.hr

7. PODRUČNI URED KARLOVAC

Bisera Grubiša Valjak, viša upravna savjetnica,  tel. 047/542-113, bisera.valjak@porezna-uprava.hr

8. PODRUČNI URED VARAŽDIN

Ana Bušić, voditeljica odjela, tel. 042/390-004, ana.busic@porezna-uprava.hr

9. PODRUČNI URED KOPRIVNICA

Damir Kralj, poreznik II, tel. 048/289-570, damir.kralj@porezna-uprava.hr

10. PODRUČNI URED BJELOVAR

Sanja Diktić, voditeljica službe, tel. 043/278-774, mailto:sanja.diktic@porezna-uprava.hr

11. PODRUČNI URED ČAKOVEC

Valentina Lesjak, viša upravna savjetnica, tel. 040/371-211, valentina.lesjak@porezna-uprava.hr

12. PODRUČNI URED OSIJEK

Manuela Radić, viša upravna savjetnica, tel. 031/223-769, manuela.radic@porezna-uprava.hr

13. PODRUČNI URED SLAVONSKI BROD

Maja Bagarić-Čretni, voditeljica odjela, tel. 035/213-335, maja.bagariccretni@porezna-uprava.hr

14. PODRUČNI URED VIROVITICA

Dubravko Martić, voditelj službe, tel. 033/841-580, mailto:dubravko.martic@porezna-uprava.hr

15. PODRUČNI URED POŽEGA

Josip Babić, upravni savjetnik, tel. 034/276-687, josip.babic@porezna-uprava.hr

16. PODRUČNI URED VUKOVAR

Davor Erceg, viši upravni savjetnik, tel. 032210-756, davor.erceg@porezna-uprava.hr

17. PODRUČNI URED RIJEKA

Susanna Kaselj, viša porezna revizorica, tel. 051/310-038, susanna.kaselj@porezna-uprava.hr

18. PODRUČNI URED PAZIN

Anela Perčinlić, poreznica III, tel. 052/379-746, mailto:anela.percinlic@porezna-uprava.hr

19. PODRUČNI URED GOSPIĆ

Vera Poljak, viša upravna savjetnica – koordinatorica, tel. 053/653-575, vera.poljak@porezna-uprava.hr

20. PODRUČNI URED SPLIT

Svjetlana Bochi, viša upravna savjetnica, tel. 021/680-688, mailto:svjetlana.boschi@porezna-uprava.hr

21. PODRUČNI URED ZADAR

Zrinka Škara Radulić, inspektorica, tel. 023/201-765, zrinka.skara-radulic@porezna-uprava.hr

22. PODRUČNI URED ŠIBENIK

Siniša Blažević, poreznik II, tel. 022/209-543, sinisa.blazevic@porezna-uprava.hr

23. PODRUČNI URED DUBROVNIK

Dijana Miličić, porezna revizorica, tel. 020/447-349, dijana.milicic@porezna-uprava.hr