Pismo ministru Popijaču — naknade za nezaposlene

AutorUrednik

Pismo ministru Popijaču — naknade za nezaposlene

NEZAVISNI HRVATSKI  SIDIKATI UPUTILI SU DOPIS MINISTRU RADA I PODUZETNIŠTVA

Poštovani gospodine Popijač,

 

početak primjene posljednjih izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom  osiguranju (Narodne novine 121/10) u velikoj mjeri odrazio se na primjenu i ostvarivanje prava iz Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Narodne novine 80/08, 121/10), točnije primjenu članka 44. st. 2. i članka 48. st. 1. t. 8. istog Zakona…. Naime, posljednjom promjenom mirovinskog zakona uvedeno je, između ostaloga, 20-godišnje prijelazno razdoblje za izjednačavanje dobi žena i muškaraca za odlazak u mirovinu te muškarci i žene moraju ostvariti iste uvjete za ostvarivanje prava na prijevremenu i punu mirovinu. Zakon je utvrdio prijelazni rok, pa se ženama dobna granica kao uvjet za starosnu mirovinu tijekom prijelaznog razdoblja produžuje za tri mjeseca godišnje, što znači da u 2011. godini (koja je prva godina prijelaznog razdoblja) žene mogu otići u prijevremenu mirovinu s navršenih 55 godina i tri mjeseca života.
Nadalje, izmjenama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Narodne novine 80/08, 121/10) u članku 48. stavku 1. t. 8. brisane su riječi „prijevremenu starosnu mirovinu“, a u članku 44. st. 2. dodane su riječi „i kojoj nedostaje do 5 godina do ispunjenja dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu.
Navedenim izmjenama oba Zakona oštećeni su osiguranici koji su, obzirom kako su dolaskom na Zavod za zapošljavanje ispunjavali uvjete, dobili rješenja kojima im se novčana naknada za nezaposlene vremenski ograničava i traje do 55. godine za žene, odnosno 60. godine života za muškarce (do izmjena Zakona to je bila dob za ispunjavanje uvjeta za prijevremenu starosnu mirovinu – prvi uvjet za ostvarivanje prava na mirovinu). U 2011. godini kao prvoj godini prijelaznog razdoblja, granica za prvi uvjet za mirovinu povećana je za tri mjeseca, ali pravo na naknadu se nije produljilo za ta tri mjeseca.
Mišljenja smo kako je Zavod za zapošljavanje izdavao rješenja koja nisu bila u skladu sa tada važećim Zakonom, iz razloga što isti nigdje nije navodio dob kao uvjet ostvarivanja prava na trajnu novčanu naknadu, već je samo navodio da osoba koja je provela na radu više od 32 godine ima pravo na novčanu naknadu sve do ponovnog zaposlenja, odnosno, dok ne ispuni uvjete za prijevremenu starosnu mirovinu, ostvari obiteljsku mirovinu, invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad ili ostvari invalidsku mirovinu zbog profesionalne  nesposobnosti za rad u iznosu višem od utvrđene novčane naknade.
Na žalost, zbog manjkavog tumačenja propisa, rješenja koja je Zavod donosio imala su vremenski ograničeno trajanje do navršenja godina života koje su bile potrebne za ispunjenje uvjeta za prijevremenu mirovinu sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju, a koji je bio na snazi u trenutku donošenja rješenja za novčanu naknadu (što je bilo apsolutno protivno duhu Zakona). Kao što je već ukazano, u praksi je to značilo da nezaposleni muškarci, koji ispunjavaju za to potrebne uvjete, dobivaju naknadu do 60. godine života, a nezaposlene žene do 55. godine života.
Slijedom prethodno navedenog, smatramo kako se nepravda zbog izdavanja rješenja koja nisu bila u skladu s važećim Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, a kojima su oštećeni osiguranici, mora ispraviti. Rješenja državnih tijela ne mogu imati veću pravnu snagu od zakona pa je tim više nelogična i neživotna činjenica da su istim rješenjima izravno oštećeni građani koji su, većinom ne svojevoljno, postali korisnici „trajnih“ novčanih naknada pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Restriktivna tumačenja Zakona zacijelo nisu u duhu intencije zakonodavca da zaštiti osobe koje su na radu provele 32 godine (ili dulje) i koje zbog svojih godina ne mogu očekivati novo zaposlenje.
Nadamo se kako je ovaj dopis dovoljno zorno pokazao širinu problema oštećenih kategorija osiguranika te tražimo da, sukladno svojim zakonskim ovlastima, predložite odgovarajuća rješenja koja bi oštećenim kategorijama građana omogućila ispravljanje ove očigledne nepravde.

 

S poštovanjem

Predsjednik Krešimir Sever

 

O autoru

Urednik administrator