Pismo Međunarodne konferencije sindikata predsjedniku Vlade RH

AutorUrednik

Pismo Međunarodne konferencije sindikata predsjedniku Vlade RH

Pismo Međunarodne konfederacije sindikata predsjedniku Vlade RH

NHS – I Međunarodna konfederacija sindikata (ITUC) uputila je pismo predsjedniku Vlade RH.

Pismo prenosimo u cijelosti:

Pišem Vam u ime Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC), koja zastupa 175 milijuna radnika u 156 država i područja, kako bi izrazila moju ozbiljnu zabrinutost zbog uznemiravajućih i zabrinjavajućih koraka koje poduzima Vlada Republike Hrvatske u vezi s radnim zakonodavstvom.
Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i Nezavisni hrvatski sindikati (NHS) obavijestili su ITUC o razvoju događaja oko zakonodavnog procesa usvajanja paketa reformi radnog i socijalnog zakonodavstva.
Pregovori oko izrade i izmjena nekoliko zakona na radnom i socijalnom području, uključujući Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, kao i Zakon o reprezentativnosti, uvelike su ignorirali doprinose i argumente sindikata, što ukazuje na namjeru zaobilaženja i stavljanja po strani hrvatskih sindikalnih središnjica i socijalnog dijaloga u Vašoj zemlji.
Posebno je zabrinjavajući sadržaj izmjena. One su jasno usmjerene na daljnju fleksibilizaciju radnoga zakonodavstva na način da se razaraju prava radnika i sustav kolektivnog pregovaranja, usprkos ranije iskazanoj predanosti Vlade snažnom socijalnom dijalogu i industrijskim odnosima. ITUC dijeli zabrinutost svojih sindikata članica u pogledu smanjivanja opsega kolektivnog pregovaranja u organizaciji radnog vremena, kao i mogućnost sklapanja nepovoljnijih kolektivnih ugovora (u slučaju agencijskih radnika, prekovremenog rada) te uloge koja se daje radničkim vijećima (sporazum o radnom vremenu kojega mogu sklopiti poslodavac i radnička vijeća).
Na koncu, ITUC je duboko zabrinut namjerom Vlade da se ukine zaštita od diskriminacije sindikalnih povjerenika te da se ograniči temeljno pravo na štrajk.
ITUC žali da te promjene imaju za jedini cilj zadovoljiti uvjete za međunarodnim kreditima i udovoljiti međunarodnim financijskim institucijama, te da je Vaša Vlada pribjegla argumentu fleksibiliziranja radnog zakonodavstva kao tzv. načina za ponovno vraćanje konkurentnosti.
Zajedno s našim sindikatima članicama odbacujemo i osuđujemo taj napad na kolektivno pregovaranje i socijalni dijalog općenito. To je u suprotnosti s europskim standardima i dobrim praksama europskoga socijalnog modela, ali i zadire u područja koja su ključna za slobode i prava radnika, kao i samu demokraciju.
ITUC podržava zahtjeve svojih članica za povlačenjem tri prijedloga nacrta zakona iz zakonodavne procedure te poziva Vašu Vladu na poštivanje temeljnih radničkih prava, koja su ugrađena u međunarodne i europske standarde koje je vaša zemlja prihvatila.
U očekivanju Vašeg pozitivnog odgovora na ova hitna i važna pitanja.

S poštovanjem,
Sharan Burrow
Glavna tajnica

O autoru

Urednik administrator