Obavijest naknada za prijevoz

AutorUrednik

Obavijest naknada za prijevoz

Obavještavamo sve članove SPUH-a, da je Porezna uprava, sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, započela novim načinom obračuna naknade prijevoza na posao.
Kao naknada isplaćivati će se prema osnovi za dane prisutne na poslu i to prema cijeni mjesečne karte za mjesec kad se nije koristilo godišnji odmor ili bolovanje. Po cijeni dnevne karte za sve slučajeve kad se koristi godišnji ili bolovanje.
Kako je pretpostavka da je cijena mjesečne karte manja od zbira dnevnih karata, u slučajevima kada bi zbroj dnevnih karata premašio iznos mjesečne karte, naknada je prema cijeni mjesečne karte.
Poslodavac je dužan sam pribaviti cjenik karata.
U slučajevima kada je naknada manja od trenutne (što je moguće ovisno o prijevozniku), zaposlenik si može sam pribaviti potvrdu ili kartu, te je poslodavac dužan prema njoj vršiti obračun naknade.

Faktor korekcije za isplatu u ožujku je mjesec siječanj.

O autoru

Urednik administrator