Kolektivni ugovor i tumačenja

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

 

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 112/17)

– Izmjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (NN 12/18)

– Dodatak I Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN 2/19.)

 

 

TUMAČENJA  KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

Tumačenja odredbi Kolektivnog ugovora prema redoslijedu članaka

Službenici i namještenici mogu Zajedničkoj komisiji za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora upućivati zahtjeve za tumačenje ovog Ugovora isključivo putem popunjenog obrasca koji se nalazi u prilogu Kolektivnog ugovora, a čiji obrazac se može preuzeti u WORD formatu na mrežnim stranicama Ministarstva uprave:

Upiti se na propisanom obrascu mogu dostaviti na mail adresu: kolektivni.ugovor@uprava.hr
Upiti se urudžbiraju i razmatraju na sjednicama Komisije prema redoslijedu primitka.