GSV

AutorUrednik

GSV

31.10.2013. Izdvojeno mišljenje NHS-a na sjednici GSV-a


(NHS) Nezavisni hrvatski sindikati protive se prijedlogu da se Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu i Nacrt prijedloga zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta, budući rad na tekstovima istih nije dovršen u okviru radnih skupina, po skidanju s dnevnog reda 187. sjednice GSV-a vrate na odgovarajuća povjerenstva GSV-a radi dorade teksta zakona. Povjerenstva GSV-a operativna su tijela na kojima se razmatraju prijedlozi zakona s ciljem argumentiranog izjašnjavanja članova o prihvatljivosti, odnosno neprihvatljivosti istih. 
Ne slažemo se s nametnutom praksom prema kojoj povjerenstva postaju produljene ruke radnih skupina, na kojima se, radi formalnog zadovoljavanja procedure u smislu Poslovnika o radu GSV-a i „dobivanja“ na vremenu, raspravlja o nedorađenim tekstovima zakona.Zbog navedenog smatramo kako je navedene zakone trebalo dodatno raspraviti u okviru postojećih radnih skupina, a potom uputiti u daljnju proceduru na povjerenstva, odnosno sjednicu GSV-a. 
U odnosu na Nacrt prijedloga zakona o mirovinskom osiguranju, pozdravljamo reforme pojedinih instituta kojima je cilj učinkovitije i pravednije funkcioniranje javnog sustava mirovinskog osiguranja, kao što su priznanje prava na starosnu mirovinu bez penalizacije za osiguranike s 41 godinom staža osiguranja i pravo na prijevremenu starosnu mirovinu za osiguranike koji su ostali bez posla uslijed stečaja te uvođenje povoljnije tzv. varijabilne formule za usklađivanje mirovina. 

Međutim, zbog toga što se ovim Zakonom uvode određene izmjene kao što su:
– povećanje dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu na 67 godina i prijevremenu starosnu mirovinu na 62 godine, koje smatramo neprimjereno visokima u odnosu na očekivanu životu dob i ostale životne uvjete u RH, kao i najnovije trendove u brojnim zemljama EU; 
– pravo na starosnu mirovinu s 41 godinom staža osiguranja bez penalizacije uz kumulativni uvjet od najmanje 60 godina života, što smatramo negacijom dugogodišnjeg rada i uplata u mirovinski fond kao temelja za pravo na mirovinu;
– pravo na prijevremenu starosnu mirovinu za osiguranike koji su ostali bez posla uslijed stečaja uz uvjet neprekinute nezaposlenosti od 2 godine, koji uvjet smatramo prestrogim i zbog čega smo tražili da se razdoblja rada kraća od primjerice 3 ili 6 mjeseci na smatraju prekidom razdoblja od 2 godine. Smatramo kako ovo pravo na identičan način treba omogućiti radnicima koji su bez svoje volje ostali bez posla i završili među nezaposlenima, a koji su kroz program zbrinjavanja ili pojedinačno utvrđeni kod poslodavca viškom;
– ukidanje prava na dostavu mirovine putem pošte većem krugu korisnika, što smatramo postupkom koji je vođen isključivo ekonomskim razlozima, uz krajnje neuvažavanje prepreka koje starija životna dob nosi kako u smislu pokretljivosti, tako i u smislu vladanja bankarskim tehnologijama. 

Temeljem navedenog, Nezavisni hrvatski sindikati ne prihvaćaju Nacrt prijedloga zakona o mirovinskom osiguranju.

O autoru

Urednik administrator