Evidencija o radnicima

AutorUrednik

Evidencija o radnicima

U Narodnim novinama 37/11 objavljen je novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (primjena od 01. svibnja 2011. godine), a dostupan je na ovim stranicama.

O autoru

Urednik administrator