Dan akcije i solidarnosti za Socijalni ugovor za Europu

AutorUrednik

Dan akcije i solidarnosti za Socijalni ugovor za Europu

EKS-ov dan akcije i solidarnosti za Socijalni ugovor za Europu
Deklaracija usvojena na Izvršnom odboru EKS-a održanom 17. listopada 2012. 

Izvršni odbor Europske konfederacije sindikata (EKS), koji se sastao 17. listopada 2012., pozvao je na dan akcije i solidarnosti 14. studenoga 2012., koji uključuje štrajkove, demonstracije, okupljanja i druge akcije, mobilizirajući europski sindikalni pokret oko politika EKS-a koje su utvrđene u Socijalnom ugovor za Europu.
EKS izražava svoje snažno protivljenje mjerama štednje koje Europu guraju u ekonomsku stagnaciju, točnije recesiju, te nastavljaju demontirati europski socijalni model. Umjesto ponovne uspostave povjerenja, te mjere služe jedino daljnjem pogoršanju neravnoteža i produbljivanju razlika i nepravdi… (vidi više)

Iako podržava cilj koji teži zdravim financijama, Izvršni odbor EKS-a smatra kako je recesiju moguće zaustaviti jedino ako se popuste proračunska ograničenja i ukinu neravnoteže, radi postizanja održivoga gospodarskog rasta, socijalne kohezije, i poštivanja vrijednosti koje su ugrađene u Povelju o temeljnim pravima.
Fiskalna konsolidacija imala je oštrije posljedice nego što su to prvotno procijenile institucije koje su je zagovarale, uključujući Europsku komisiju i Međunarodni monetarni fond (MMF). Doista, MMF sada priznaje da su teško pogriješili u izračunu utjecaja mjera štednje na rast. Pogrešan izračun ima nemjerljiv učinak na svakodnevni život radnika i građana koje zastupa EKS, te dovodi u pitanje sam temelj politika mjera štednje koje su nametnuli MMF, Europska komisija i Europska središnja banka te Fiskalni ugovor.
Izvršni odbor upozorava na sve veće protivljenje među građanima i radnicima u pogođenim zemljama, te ponovno ističe svoju potporu sindikatima učlanjenima u EKS koji se bore za dostojanstvene uvjete života i rada. Ta je situacija posljedica nedovoljne koordinacije ekonomskih politika i nepostojanja minimalnih socijalnih standarda na europskoj razini. U kontekstu slobodnog kretanja kapitala, to je dovelo do neobuzdanog natjecanja među državama, posebno na području poreza, troškova rada i socijalnih uvjeta.
Izvršni odbor naglašava kako su socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje ključni za europski socijalni model. Snažno se protivi nasrtajima na ta prava, i na nacionalnoj i na europskoj razini. Izvršni odbor EKS-a hitno poziva na trenutačno usvajanje i primjenu sporazuma europskih socijalnih partnera koje trenutno razmatra Vijeće.
Podsjeća kako ugovori obvezuju Uniju da „radi na održivom razvoju Europe na temelju uravnoteženog gospodarskog rasta i stabilnosti cijena, visoko konkurentne socijalne tržišne ekonomije, s ciljem postizanja pune zaposlenosti i socijalnog napretka, te visoke razine zaštite i poboljšanja kvalitete okoliša“. Izvršni odbor nadalje podsjeća kako je EKS-ova podrška Lisabonskom ugovoru bila uglavnom temeljena na punom ostvarivanju ovih ciljeva.
Izvršni odbor ističe kako se trenutno vode rasprave između institucija i vlada o poželjnosti novih izmjena ugovora. Nužna je promjena smjera, a prioritet treba biti rješavanje krize u skladu s tri stupa Socijalnog ugovora za Europu kojega predlažemo, a koji dobiva sve veću podršku. To su socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje, ekonomsko upravljanje za održivi rast i zapošljavanje, te ekonomska, porezna i socijalna pravda.
Izvršni odbor EKS-a inzistira na tome da aktivna solidarnost, socijalni napredak i demokratska odgovornost moraju biti sastavnim dijelom europskoga projekta. Nužno je da protokol o socijalnom napretku bude uključen kako sastavni i operativni dio svakog novog europskog ugovora. EKS će na temelju toga ocjenjivati svaki novi korak u procesu europskih integracija

O autoru

Urednik administrator